Rekonstrukce a interiér bytu Brno – Nerudova (2007)

Předmětem projektu je úprava velkometrážního bytu z konce 19. století. Byt vznikl předělením původně propojeného patra domu na rohové parcele. Tímto zásahem se stala dispozice poměrně nelogickou, zejména dlouhými komunikacemi, roztržením půdorysu na dvě části a umístěním kuchyně s koupelnou u vstupu.

S ohledem na formu vlastnictví byly požadovány relativně nízké náklady, což bylo obtížně dosažitelné vzhledem k celkové ploše bytu.

Hlavním motivem návrhu je propojení kuchyně s jidelnou umístněné u vstupní haly s dalšími denními částmi bytu.  V kuchyni byl vybourán otvor do předsíně a linka rozšířena do tvaru L. Další zamýšlený otvor v boční stěně kuchyně nebyl realizován. Renovované dubové parkety dávají prostoru pevný základ s původní texturou. Nový nábytek je volen v bílé barvě, stává se součástí stěn. Doplněn je solitérními historickými a soudobými designovými kusy.

Autorem skleněných objektů je MgA. Josef Divín. Původní nábytek byl vyroben Josefem Suchomelem. Montáž designového nábytku provedli JUDr. Marie Brejchová a Mgr. Ondřej Běhal.